Chondropython
Image default
Recreation / Pets

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het is belangrijk om de tevredenheid van de werknemers binnen een bedrijf te meten. Op deze manier kom je achter de mening van je werknemers over de afwisseling in de activiteiten, tijdsdruk en sfeer tussen collega’s. Anonimiteit van de medewerker moet hierbij gewaarborgd worden, zodat zij hun oprechte mening durven te uiten. Zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt meestal uitgevoerd via een online onderzoek. Dit is een kwantitatief onderzoek, wat de resultaten oppervlakkig maakt. Dit betekent zeker niet dat de resultaten weinig waard zijn, ze geven namelijk mogelijke trends of problemen weer binnen en bedrijf. Om deze trends en problemen te begrijpen, te voorkomen en / of te stimuleren, is kwalitatief onderzoek nodig. Kwantitatief onderzoek vormt op deze manier dus een soort vooronderzoek.

 

Kwalitatief onderzoek wordt meestal uitgevoerd door middel van langere diepte interviews. Het is van belang dat de interviewer open vragen stelt in plaats van passieve vragen als “hoe fijn vindt u de werksfeer op een schaal van 1 tot 5?”. In plaats daarvan kan gevraagd worden hoe de geïnterviewde de sfeer op werk ervaart. Het gaat erom dat de geïnterviewde zijn verhaal kan vertellen en daarbij bevraagd wordt maar niet gestuurd. Andere interessante vragen kunnen zijn hoe zij een typische werkdag ervaren, eventuele problemen die ze tegengekomen zijn tijdens hun werkzaamheden en wat volgens hun de doelen van de organisatie zijn. Deze antwoorden kunnen dan vergeleken worden met die van andere geïnterviewden en het bestuur. Op deze manier komt je erachter of er onduidelijkheden of onenigheden te vinden zijn.

 

Na het onderzoek kan blijken dat medewerkers meer persoonlijke aandacht zouden willen ontvangen. Deze taak kan uitgevoerd worden door een loopbaancoach. Deze coach ondersteunt medewerkers met hun ambities te bereiken. De persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en in de loopbaan wordt op een professionele manier geanalyseerd. Daarnaast kan een loopbaancoach ook helpen wanneer er persoonlijke problemen ontstaan.

https://carrierepoort.nl/