Chondropython
Image default
Recreation / Pets

Omgaan met agressie in de zorg doe je zo

Het werken in de zorg kan een medewerker vervelende situaties opleveren. Zo zul je in aanraking komen met agressief en grensoverschrijdend gedrag van cliënten. De huidige pandemie heeft ook grote invloed op de situatie. De ingevoerde maatregelen en extra regels kunnen voor onbegrip zorgen.

Het zorgpersoneel geeft steeds vaker aan zich onveilig te voelen. Om de medewerkers te helpen in deze lastige tijden worden er diverse trainingen aangeboden waarin omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg centraal gesteld wordt. Aan de hand van de trainingen zullen medewerkers sterker in hun schoenen staan en een situatie met beide handen kunnen aanpakken.

Omgaan met agressie in de zorg

Men is er vaak van overtuigd dat de agressie van cliënten en mogelijk bezoekers zal toenemen als erop in wordt gegaan. Echter ligt dit vooral aan de manier waarop er gecommuniceerd wordt. Om juist te communiceren met het betreffende persoon is het van belang dat je weet met welk soort agressie je te maken hebt: frustratie-agressie of intimidatie-agressie.

Frustratie-agressie

Frustratie-agressie komt voort uit een situatie waarin het niet verloopt zoals diegene gewenst of verwacht had. Er wordt diegene dingen opgelegd waar het persoon het niet mee eens is, denk hierbij aan het dragen van een mondkapje of het volgen van regels. Vaak uit dit soort agressie zich in schelden en het maken van lawaai. Zelden volgt hieruit fysiek geweld.

Om dit soort ongewenste intimiteiten in de zorg tegen te gaan, is het raadzaam om rustig in te gaan op de inhoud. Laat het persoon zijn of haar verhaal vertellen en luister aandachtig. Verplaats je in het persoon en laat diegene weten dat de reactie begrijpelijk is. Zolang het persoon zich serieus genomen voelt, zal de situatie zelden escaleren.

Intimidatie-agressie

Bij intimidatie-agressie zijn de cliënten op zichzelf erg rustig. Op een rustige toon proberen de cliënten zorgmedewerkers en andere aanwezigen te intimideren. Zo is het mogelijk dat een cliënt een medewerker laat weten dat hij of zij weet waar de kinderen van de medewerker op school zitten of dat hij of zij de medewerker zal opwachten als het werk afgerond is. Ze proberen de pijn bij anderen op te zoeken en gaan in op gevoelige onderwerpen.

Hierbij is het belangrijk om juist niet in te gaan op de inhoud, maar vooral grenzen stellen. Door op de inhoud in te gaan, zal een cliënt in feite beloond worden: de pijn is gevonden.

Vooral niet doen!

Cliënten met agressie kunnen barsten als er op de verkeerde manier tegen hen gesproken wordt. Als een cliënt te horen krijgt dat hij of zij moet stoppen met het slaan op de tafel zal de cliënt de handeling enkel voortzetten. Bij een intimiderende cliënt zullen gesprekken de situatie verergeren.

http://zelfsterk.nl