Chondropython
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement. Wat is het en hoe gaat het in zijn werk?

Outplacement is een dienstverlening van professionele arbeidsbemiddelaars waarbij ontslagen medewerkers begeleid en gecoacht worden bij het vinden van een nieuwe baan op de arbeidsmarkt. Outplacement wordt meestal aangeboden door de werkgever waardoor de medewerker ontslagen wordt. Vaak wordt voor outplacement een gespecialiseerd outplacementbureau ingeschakeld en wanneer de werkgever een outplacementverzekering heeft afgesloten wordt het traject betaald door de verzekeraar.

Hoe gaat het in zijn werk?

Om aan een outplacementtraject te beginnen is het belangrijk dat de ontslagen medewerker zich eerst weer goed gaat voelen en een klik heeft met het bureau en de coach waar het outplacementtraject gevolgd gaat worden. De bekende en professionele outplacementbureaus zijn vaak aangesloten bij de branchevereniging OVAL. De bij deze organisatie aangesloten outplacementbureaus worden periodiek gecontroleerd op kwaliteit en resultaat. De ontslagen medewerker doet er overigens goed aan om eerst met meerdere outplacementbureaus kennis te maken en pas daarna tot een keuze te komen. De klik en het wederzijds vertrouwen zijn onontbeerlijk voor het doen slagen van het traject.

Outplacement is vooral bestemd voor mensen die, meestal niet vrijwillig, ontslagen zijn of worden en weer op zoek moeten naar een nieuwe baan. Het is dus belangrijk dat er wordt stilgestaan bij het afscheid nemen van de organisatie en nieuwe mogelijkheden in kaart gebracht worden. Meestal vindt dit plaats in de eerste fase van het outplacementtraject. In de tweede fase wordt de medewerker begeleid in het daadwerkelijk bemachtigen van de nieuwe baan. Meestal wordt deze fase de ‘baanverwervingsfase’ genoemd. In deze fase zijn de activiteiten binnen het traject gericht op het concreet vinden van een passende baan. Voorbeelden van activiteiten zijn: sollicitatietraining, het maken van een zoek- en functieprofiel, het maken van een cv, training in gesprekstechnieken, netwerktraining, inzet van LinkedIn en het zoeken naar vacatures, meestal met behulp van een vacatureplatform of jobboard dat door het outplacementbureau beschikbaar wordt gesteld.

Een nieuwe baan! En dan?

Deze fase wordt in een outplacementtraject meestal ‘nazorg’ genoemd. Wanneer er een nieuwe baan is gevonden kan het outplacementbureau op de achtergrond aanwezig blijven om de werknemer van advies te voorzien wanneer dat nodig is. Ook kan er gekeken worden naar een arbeidscontract en krijgt de medewerker vaak advies in salarisonderhandelingen.

https://www.outplacementverzekering.nl