Chondropython
Image default
Recreation / Pets

Elektrische sigaret kopen online

Elektrische sigaretten zijn in trek bij rokers omdat het minder schadelijk is als sigaretten roken. Het elektrisch roken noemen we dampen. Een e-sigaret is een apparaatje dat werkt op batterijen en een vloeistof omzet in een damp die vervolgens ingeademd wordt. Wil jij stoppen met roken zonder last te krijgen van ontwenningsverschijnselen? Of wil afbouwen met roken? Dan is een e-sigaret iets voor jou.

3 belangrijke redenen waarom je eerder een e-sigaret kan kopen dan een gewone sigaret

  • E-sigaretten zijn veel veiliger voor je gezondheid dan roken omdat je nicotine vrij kan dampen maar bij roken komt altijd nicotine vrij en ook andere giftige stoffen zoals teer, koolmonoxide, cyanide en polycyclische aromatische koolwaterstoffen
  • Bij het dampen kan je ervoor kiezen om vloeistof met nicotine te dampen, echter is nicotine bij dampen niet kankerverwekkend.
  • Dampen kun je in principe overal doen omdat het geen risico vormt voor de gezondheid van de mensen om je heen. Dus omstander kunnen niet passief mee dampen.

3 dingen waarop je moet letten bij het kopen van een e- sigaret

  • Weet wat je koopt! Zoek genoeg informatie over het product dat je gaat kopen. Google het product, zoek naar de specificaties, bijwerkingen en elegische reacties, lees zeker 10 reviews over het product.
  • Ga na of de e-sigaretten voorzien zijn van de CE kenmerkt die getuigd van de kwaliteitsstandaard van de Europese Unie onder de ROHS richtlijnen.
  • Ga na of de verkoper vervangende onderdelen, accessoires en vloeistoffen voor het product in voorraad heeft.